§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Art. 1
Właścicielem cateringu dietetycznego Dieta Deluxe jest firma BESTPAM, z siedzibą w Warszawie, 03-134, ul. Książkowa 7B/523.

Art. 2
Przedmiotem zamówienia jest catering dietetyczny Dieta Deluxe. Jest to 5 posiłkowy zestaw. Każdy posiłek jest osobno spakowany w opakowania plastikowe dopuszczone do kontaktu z żywnością, zabezpieczone folią termokurczliwą, nadające się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej oraz posiada etykietę z nazwą posiłku. Każdy zestaw jest spakowany w oryginalne opakowanie Dieta Deluxe i opatrzone naklejką z informacją o rodzaju posiłku. Posiłki należy przechowywać w temperaturze 3-6oC i spożyć najpóźniej następnego dnia, licząc od dnia dostawy.


§2 ZAMAWIANIE CATERINGU DIETA DELUXE

Art. 1
Zamówienia mogą składać osoby pełnoletnie w następujący sposób:
– telefonicznie pod numerem 530 000 412
– mailowo za pośrednictwem adresu biuro@dietadeluxe.com.pl
– za pomocą formularza kontaktowego na stronie http://dietadeluxe.pl/zamowienie/

Art. 2
Jeśli do złożenia zamówienia niezbędna jest konsultacja dietetyczna, nasz konsultant poprosi o dane kontaktowe i przekaże je dietetykowi, który skontaktuje się celem przeprowadzenia konsultacji.


§3 DOSTAWA

Art. 1
Jedno zamówienie może obejmować dostawy zestawów dziennych (5 posiłków) na od 1 do 4 tygodni w cyklu pięciodniowym (od poniedziałku do piątku) lub siedmiodniowym (od poniedziałku do niedzieli). W przypadku zamówień obejmujących weekend, dostawa odbywa się w sobotę rano i obejmuje zestawy na dwa dni.

Art. 2
Dostawy realizowane na terenie Warszawy są bezpłatne. Ceny za dostawę poza strefę bezpłatnych dostaw są ustalane indywidualnie.

Art. 3
Potwierdzony termin dostawy jest podawany w przedziałach o rozpiętości jednej godziny.

Art. 4
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest przesyłane mailowo na wskazany przez Klienta adres. Zamówienia wdrażane są do realizacji w ciągu 2 dni roboczych.


§4 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Art. 1
W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany rodzaju diety, terminu lub miejsca dostawy pod warunkiem, że informacja o planowanych zmianach zostanie przekazana do naszego biura najpóźniej do godz. 10:00 w dniu roboczym poprzedzającym zmianę, a w przypadku zmian dotyczących poniedziałku – do piątku do godziny 15:00. Zmiany zgłoszone później niż w wyżej wymienionych terminach nie zostaną uwzględnione z braku możliwości technicznych.

Art. 2
Zmiany powodujące podwyższenie ceny za zestaw lub dostawę wchodzą w życie najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przelewu z uzgodnioną różnicą w kosztach.
W przypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do opłaconego zamówienia, Klient może rozliczyć ją przy następnym zamówieniu lub poprosić o zwrot na wskazany rachunek bankowy.

Art. 3
Zaakceptowane zmiany potwierdzamy poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta.

Art. 4
Bez względu na okoliczności zawsze staramy się dostarczyć zestawy do Klienta, jednak w przypadku nieodebrania zestawu z winy Klienta nie zwrócimy należności za nieodebrane zestawy.
W przypadku niedostarczenia zestawów z winy Dieta Deluxe zobowiązujemy się dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez Klient adres, jeżeli tylko leży to w naszych możliwościach technicznych lub zrealizować te dostawy w innym uzgodnionym z Klientem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.


§5 REKLAMACJE

Art. 1
W przypadku zastrzeżeń co do jakości posiłków lub dostawy Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: biuro@dietadeluxe.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

Art. 2
Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.

Art. 3
Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 3 dni roboczych, a wynik rozpatrzenia przesyłany jest Klientowi mailowo lub pisemnie.

Art. 4
Właściciel serwisu Dieta Deluxe nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta, który ze względów zdrowotnych nie powinien stosować opisanych w serwisie diet.


§6 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy Dieta Deluxe. Administratorem danych jest firma BESTPAM. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem Diety Deluxe. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.


§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.