Składanie zamówień i ich realizacja

 • Zamówienia mogą składać osoby pełnoletnie w następujący sposób:
  – telefonicznie pod numerem 530 000 412
  – mailowo za pośrednictwem adresu biuro@dietadeluxe.com.pl
  – za pomocą formularza kontaktowego na stronie http://dietadeluxe.pl/zamowienie/
 • Jeśli do złożenia zamówienia niezbędna jest konsultacja dietetyczna, nasz konsultant poprosi o dane kontaktowe i przekaże je dietetykowi, który skontaktuje się celem przeprowadzenia konsultacji.
 • Jedno zamówienie może obejmować dostawy zestawów dziennych (5 posiłków) na 1 lub 4 tygodnie w cyklu pięciodniowym (od poniedziałku do piątku) lub siedmiodniowym (od poniedziałku do niedzieli). W przypadku zamówień obejmujących weekend, dostawa odbywa się w sobotę rano i obejmuje zestawy na dwa dni.
 • Dostawy realizowane na terenie Warszawy są bezpłatne. Ceny za dostawę poza strefę bezpłatnych dostaw są ustalane indywidualnie.
 • Potwierdzony termin dostawy jest podawany w przedziałach o rozpiętości jednej godziny.
 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest przesyłane mailowo na wskazany przez Klienta adres. Zamówienia wdrażane są do realizacji w ciągu 2 dni roboczych.

Zmiany w zamówieniu

 • W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany rodzaju diety, terminu lub miejsca dostawy pod warunkiem, że informacja o planowanych zmianach zostanie przekazana do naszego biura najpóźniej do godz. 10:00 w dniu roboczym poprzedzającym zmianę, a w przypadku zmian dotyczących poniedziałku – do piątku do godziny 15:00. Zmiany zgłoszone później niż w wyżej wymienionych terminach nie zostaną uwzględnione z braku możliwości technicznych.
 • Zmiany powodujące podwyższenie ceny za zestaw lub dostawę wchodzą w życie najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przelewu z uzgodnioną różnicą w kosztach.
  W przypadku, gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują nadpłatę w stosunku do opłaconego zamówienia, Klient może rozliczyć ją przy następnym zamówieniu lub poprosić o zwrot na wskazany rachunek bankowy.
 • Zaakceptowane zmiany potwierdzamy poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta.
 • Bez względu na okoliczności zawsze staramy się dostarczyć zestawy do Klienta, jednak w przypadku nieodebrania zestawu z winy Klienta nie zwrócimy należności za nieodebrane zestawy.
  W przypadku niedostarczenia zestawów z winy Dieta Deluxe zobowiązujemy się dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez Klient adres, jeżeli tylko leży to w naszych możliwościach technicznych lub zrealizować te dostawy w innym uzgodnionym z Klientem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.

Posiłki

 • Posiłki należy przechowywać w temperaturze 3-6C i spożyć najpóźniej następnego dnia, licząc od dnia dostawy.
 • Posiłki pakowane są w opakowania plastikowe dopuszczone do kontaktu z żywnością, zabezpieczone folią termokurczliwą, nadające się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
 • Do każdego zestawu doręczane jest menu na dany dzień.

Reklamacje

 • W przypadku zastrzeżeń co do jakości posiłków lub dostawy Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: biuro@dietadeluxe.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.
 • Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 • Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 3 dni roboczych, a wynik rozpatrzenia przesyłany jest Klientowi mailowo lub pisemnie.
 • Właściciel serwisu Dieta Deluxe nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta, który ze względów zdrowotnych nie powinien stosować opisanych w serwisie diet.